szkolenia z zakresu BHP i PPOŻ

BHP

0 pobrań

0 wyświetleń

Cena:
0 PLN + VAT

Zapewnienie przeszkolenia pracownika pod kątem BHP jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Szkolenie takie powinno się odbyć przed rozpoczęciem pracy (szkolenie wstępne BHP), a następnie należy przeprowadzać szkolenia w wymaganych prawem odstępach czasu (szkolenia okresowe BHP), przy czym w zależności od stanowiska częstotliwość ta jest różna.
Biuro SYSTEM Sp. J. specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń wstępnych i okresowych BHP. Nasi wykładowcy nie tylko przekażą uczestnikom fachową wiedzę i zapoznają z aktualnymi przepisami, ale także uwrażliwią pracowników na najważniejsze zagrożenia występujące na ich stanowiskach. Zrobią to językiem zrozumiałym, przekładając zawarte w prawodawstwie przepisy na przykłady dnia codziennego.
Prowadzimy wszystkie typy obowiązkowych szkoleń:
- szkolenie wstępne BHP
- szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych
- szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych
- szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych
- szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
- szkolenie okresowe BHP dla niewymienionych w innych grupach pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
- szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby BHP

Uzupełnieniem szkoleń obowiązkowych jest oferowany przez Biuro SYSTEM Sp. J. pakiet szkoleń dodatkowych poszerzających wiedzę dotyczącą konkretnych zagadnień z obszaru BHP. Do najpopularniejszych należą:
- szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy i Przedstawicieli Pracowników
- wypadek ciężki, zbiorowy, śmiertelny - warsztaty szkoleniowe
- warsztaty doskonalące dla członków Zakładowych Komisji BHP
- przygotowanie, realizacja i dokumentowanie prac szczególnie niebezpiecznych
- bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych
- substancje niebezpieczne i toksyczne środki przemysłowe
- pierwsza pomoc
- metodyka prowadzenia instruktaży stanowiskowych
- i wiele innych

Poza szkoleniami z zakresu BHP oferujemy również szkolenia z zakresu ochrony środowiska, systemów zarządzania (System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015, System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015, System Zarządzania BHP wg ISO 45001:2018, System Zarządzania Energią wg ISO 50001:2018) oraz kursy zawodowe.

Wszystkie szkolenia mogą być realizowane w formule zamkniętej (są wówczas dopasowane do potrzeb i oczekiwań konkretnych przedsiębiorstw) oraz otwartej (stanowią doskonałą kanwę wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami różnych podmiotów). Prowadzimy je w formie stacjonarnej oraz online, co jest szczególnie istotne w zmieniającej się rzeczywistości.

0 PLN + VAT

- rodzaj szkolenia - forma szkolenia - miejsce szkolenia - liczba uczestników - dodatkowe wymagania uczestników - czas trwania szkolenia

Dane kontaktowe

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji SYSTEM Sp. J.

zadzwoń 343214380|504255340|504255341|504255339 wyświetl numer

Poinformuj organizatora, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Podobne oferty