obsługa BHP i PPOŻ

BHP

0 pobrań

0 wyświetleń

Cena:
0 PLN + VAT

Ofertę obsługi BHP i PPOŻ kierujemy przede wszystkim do przedsiębiorstw zatrudniających poniżej 100 pracowników. Może ona przybierać różne formy, a jej zakres każdorazowo dostosowywany jest do potrzeb i wymagań danej Organizacji oraz specyfiki jej działalności.
W ramach stałej, kompleksowej obsługi Klienci mogą liczyć na realizację m.in. następujących działań:
- sprawdzenie warunków pracy oraz stanu przestrzegania przepisów BHP
- pomoc w opracowaniu wewnętrznych dokumentów dotyczących BHP i PPOŻ
- ustalenie okoliczności wypadku przy pracy i przeprowadzenie postępowania powypadkowego
- wykonanie Oceny Ryzyka Zawodowego dla wszystkich stanowisk w przedsiębiorstwie
- okresowa analiza stanu BHP
- prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu BHP
- reprezentowanie przedsiębiorstwa przed organami nadzoru państwowego (PIP, PIS, UDT itp.)
- kontrola warunków bezpieczeństwa pożarowego
- kontrola podręcznego sprzętu gaśniczego i oznakowania dróg i wyjść ewakuacyjnych

Zdając sobie sprawę, że nie wszystkie przedsiębiorstwa mogą lub chcą zlecać kompleksową obsługę BHP zewnętrznemu usługodawcy, podejmujemy się również realizacji jednorazowych zleceń. Na podstawie pojedynczego zlecenia mogą być realizowane wszystkie powyższe działania, a także wiele innych.
W celu zapoznania się ze szczegółami oferty zapraszamy na naszą stronę internetową www.biuro-system.com

0 PLN + VAT

- ilość godzin specjalisty spędzonych na obsłudze - zakres realizowanych działań - wielkość organizacji - branża - specyfika działalności/produkcji - koszty dojazdu

Dane kontaktowe

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji SYSTEM Sp. J.

zadzwoń 343214380|504255340|504255341|504255339 wyświetl numer

Poinformuj organizatora, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Podobne oferty